Sunday, January 17, 2010

National Exit Poll:

The Democratic Initiative a US funded think tank update

National Exit Poll data as of 23:00 of the results of voting by the constituents of Ukraine on January 17, 2010:

Candidate Democratic Initiative National Exit Poll
Viktor Yanukovych 31.3%
Yulia Tymoshenko 27.1%
Serhiy Tihipko 13.4%
Arseniy Yatsenyuk 7.8%
Viktor Yushchenko 6.0%
Petro Symonenko 2.7%
Volodymyr Lytvyn 2.4%
Oleh Tyahnybok 2.1%
Anatoliy Hrytsenko 1.6%
Oleksandr Moroz 0.5%
Inna Bohoslovska 0.4%
Serhiy Ratushnyak 0.2%
Liudmyla Suprun 0.2%
Yuriy Kostenko 0.2%
Vasyl Protyvsikh 0.1%
Oleksandr Pabat 0.1%
Oleh Riabokon 0.1%
Mykhailo Brodskiy 0.0%
Against all 2.8%

The National Exit Poll 2010 Consortium is made up of the Democratic Initiatives Foundation, the Kyiv International Institute of Sociology (KIIS) and the Oleksandr Razumkov Ukrainian Center for Economic and Political Studies organized the conduct of the National Exit Poll 2010 on the day of the presidential elections in Ukraine on January 17, 2010.

12,349 respondents were interviewed at 240 polling stations. On average 74 voters were interviewed at each polling station.

0 Comments: